Διοικητικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Τόλλης

ΠρόεδροςΕκτελεστικός Διευθυντής ICAP Employment Solutions

«Η ΕΝΙΔΕΑ, δημιουργήθηκε από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, για να υποστηρίξει ολόκληρο τον κλάδο αλλά και την κάθε εταιρεία και τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.
Η συνεργατική μας προσπάθεια, έχει ως κοινό σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς αλλά και την γενικότερη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος Γιατί όπως είπε και ο Thomas Paine:
“Not in numbers but in unity that our great strength lies”.»

Κωνσταντίνος Μυλωνάς

ΑντιπρόεδροςCluster Head Adecco Group Greece & Bulgaria

«Η ΕΝΙΔΕΑ εργάζεται καθημερινά για να διευρύνει τον θετικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο του κλάδου των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Όλοι μαζί, εμείς που εκπροσωπούμε τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, με τις βέλτιστες πρακτικές, την εφαρμογή των οποίων εξασφαλίζουμε, λειτουργούμε ως καταλύτης στη δημιουργία θέσεων εργασίας, εμπνέουμε ελπίδα σε εργαζόμενους και εταιρείες, οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους και συμβάλλουμε την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. Αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό μας ρόλο, εργαζόμαστε καθημερινά με υπευθυνότητα για να δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον εργασίας για όλους.»

Άννα Δρακούλη

ΤαμίαςData Protection Officer & Quality Manager

«Η ΕΝΙΔΕΑ είναι ο φορέας που προωθεί τις καλές πρακτικές των Ιδιωτικών Εταιρειών Στελέχωσης, προβάλει τα οφέλη τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους εργαζόμενους. Βοηθά στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και συνεισφέρει στην βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και των συνθηκών εργασίας.»

Γρηγόρης Μητσακόπουλος

Γενικός ΓραμματέαςΔιευθύνων Σύμβουλος Trenkwalder Group Ελλάς

«Η ΕΝΙΔΕΑ είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που αντανακλά τη «νέα τεχνολογία» στο χώρο της εργασίας: επιλογή στελεχών, προσωρινή απασχόληση, μόνιμη απασχόληση και άλλες μορφές ευέλικτης εργασίας. Μέλη της είναι αδειοδοτημένες ιδιωτικές εταιρίες επιλογής, απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών Ανθρωπίνων Πόρων. Τα μέλη της ΕΝΙΔΕΑ πιστεύουν στην ισότητα και προωθούν την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, τη τήρηση της νομιμότητας και την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας.»

Μάριος Καβουρίδης

ΜέλοςΔιευθύνων Σύμβουλος KSM Human Resources

«Μέσα από την ΕΝΙΔΕΑ οι σημαντικές εταιρείες του κλάδου μας, συνασπίστηκαν με κοινό όραμα και στόχο την υποστήριξη και οργάνωση της δραστηριότητάς μας. Από τέτοιου είδους συνέργειες, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε!»


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart